VIBRAM®

Podeszwy Vibram® gwarantują możliwość wyczynów na najwyższym poziomie, najlepsze warunki między powierzchniami kontaktowymi i precyzję przy każdej czynności.

 

Produkty Vibram® wykraczają poza standardy przyjete dla podeszw i mimo postrzegania ich jako "zwykłych podeszw" każdy pojedynczy produkt jest wynikiem dogłębnych i rozległych badań w tej dziedzinie.

technology.products