Śpiwory

EN Standard temperatury

Nowa europejska norma temperaturowa EN 13537

Europejska norma EN 13535 jest ważna pod względem historycznym i prawnym. Była pierwszym systemem stworzonym przez akademickie gremium, mającym na celu stworzenie bezpiecznego systemu podstaw do reklamacji konsumentów w sprawach odpowiedzialności cywilnej za produkt. Stanowi obowiązującą normę przy opisie śpiworów.
 

Norma ma ważne znaczenie prawne dla marek, dystrybutorów i branżowców sprzedających śpiwory w Europie. W przypadku, gdy ewentualnie w przyszłości śpiwory zostaną zakwalifikowane przez UE jako sprzęt mający znaczenie dla bezpieczeństwa, EN 13537 stanie się testem produktowym w ramach inicjatywy PPE.
 

Die EN 13537:2002, „ Wymogi dot. śpiworów“, jest kompletną normą produktową, która definiuje sposoby testowania i mierzenia śpiworów oraz ich oznakowania. EN 13537 obowiązuje dla wszystkich śpiworów oprócz tych, które są używane do celów wojskowych i w temperaturach ekstremalnych.